Czym jest fantasy  i czym się charakteryzuje?

 Zastanawialiście się kiedyś? W fantasy unika się sformułowań takich jak “dawno temu” lub “w odległym kraju”. Są one typowe dla bajek i baśni tradycyjnych, a fantasy jest przeciwieństwem nieokreśloności i braku precyzji, bo one nie wystarczają odbiorcy “współczesnych baśni”. Niejednokrotnie wśród magicznego i heroicznego świata ukryte są aluzje do współczesności i jej realnych problemów.

Te “współczesne baśnie” są gatunkiem nastawionym, zaprogramowanym na dylematy moralne oraz na kontestację różnych przejawów i zjawisk realnej współczesności. Utwory fantasy odtwarzają starożytny świat tych mitologii, nadając imionom znanych postaci mitycznych współczesny i bardziej ludzki wymiar. Ale nie do końca odtwarzają, równie często przetwarzają, przerysowują, parodiują i wyśmiewają. Znajdziemy w nich cały przekrój gatunków literackich, nastrojów i idei, od przypowieści religijnej, przez romans heroiczny, epos,  fantazję polityczną,  a nawet manifestów  religii.